Българската академия на науките с дълбока скръб съобщава, че днес, 17.07.2013 г. ни напусна проф. Евгений Николов (р. 05.11.1953) - главен научен секретар на Академията, един от световноизвестните учени в областта на компютърната вирусология и информационна сигурност. В едни от най-трудните за БАН години той беше заместник-председател на БАН (2008 - 2012), а в периода 03.09 - 02.12.2012 г.изпълняваше функциите на председател на БАН.
Проф. Николов е инженер по радиоелектроника и електронна техника, магистър по микроелектроника, доктор по компютърно инженерство, специалност &bdquo;Оптимизационни изследвания за RGV терминали&quot; и доктор на математическите науки, специалност &bdquo;Информационна сигурност на компютърни защитни системи&quot;.<br /> <br /> Проф. Николов е чел лекции по основни учебни дисциплини в СУ &bdquo;Св. Климент Охридски&quot;, Технически университет - София, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Бургаски свободен университет, Стопанската академия в Свищов и Академията на МВР.<br /> <br /> Проф. Николов беше национален представител в Програмен комитет &bdquo;Сигурност&quot; на Седма рамкова програма на Европейската комисия, председател на Проблемен съвет &bdquo;Сигурност&quot; към УС на БАН, член и зам.-председател на Специализирания научен съвет по информатика и математическо моделиране към ВАК. Той беше член на редакционната колегия и рецензент на научното &bdquo;Списание по информатика - Сердика&quot;, член на междуведомствени комисии към Министерския съвет за организация, управление и координиране на дейности в областта на информационните и комуникационните технологии, както и за създаване на различни програмни документи като &bdquo;Национална стратегия за киберсигурност&quot;. Участвал е в работата на експертни групи към Националната агенция за оценяване и акредитация при МОМН, на катедрени, факултетни, научни и академични съвети в различни висши училища.<br /> <br /> Автор е над 150 научни труда в авторитетни български и международни специализирани издания.<br /> <br /> С неговата кончина БАН загуби един от своите най-достойни ръководители и изтъкнати учени.<br /> <br /> Поклон пред паметта му!, завършва съобщението, публикувано на сайта на БАН.<br />