"Противоречиви указания" и бездействие на Държавен фонд "Земеделие" по условията, реда и прилагането на училищните схеми внасят хаос в изпълнението им. За това алармираха на пресконференция днес представители на млекопреработвателни предприятия и техните неправителствени организации, ангажирани със схемите.

Спорна според тях е наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти и по-конкретно постановление на Министерски съвет от 22 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата. То въвежда нов ред за избор на заявители, които в последствие да са одобрени изпълнители.

Промяната е в три насоки - първо, премахва се приоритетът на заявители, които са и производители. Второ, заличен е служебният избор на заявители, който фонд "Земеделие" прави чрез издаване актове за одобрение за период от три години. Третата насока е, че на директорите на учебните заведения се предоставят правомощия сами да провеждат избор на изпълнители по критерии, одобрени от тях.

Именно това постановление е оспорено от производители пред Върховния административен съд (ВАС), защото действията на актовете за одобрение е прекратено, но действието на тази разпоредба е спряно с определение на ВАС, който тепърва предстои да се произнесе със съдебен акт, обясни адвокат Валентина Христова.

Междувременно указанията на фонд "Земеделие" към директорите на учебните заведения са противоречиви и внасят объркване на оперативно ниво, посочи тя.