Съвместната комисия българо-македонска комисия по историческите и образователните въпроси постигна съгласие да продължи съвместното честване на Светите Братя Кирил и Методйй, както и да се чества общо възрожденецът от Охрид Григор Пърличев. Новината дойде след двудневно заседание в Националния исторически музей. Двете страни все още не са постигнали съгласие за цар Самуил. Това беше третото заседание. Предстоят нови срещи.

Съгласието за интерпретацията на общото минало на България и Македония е свързано с формулировките, а не с историческото съдържание на въпросите. Българската страна се е съгласила с македонската да продължи общото честване на Светите братя Кирил и Методий.

Проф. Ангел Димитров, съпредседател: За личностите на Светите братя и това, което вече е направено - на 24 май да бъдат отбелязвани съвместно от двете правителства, но и за тяхното дело, за начина, по който продължено и развито в Средновековна България, за техните ученици, за двете школи - в Преслав и Охрид.

И според двете страни преговорите са свързани с много взаимни отстъпки. Сред темите, които остават за следващата среща на Комисията, е отбелязването на цар Самуил.

Проф. Ангел Димитров, съпредседател: Разговорите бяха сериозни, продължителни, професионално конкретни, но все пак трудно стигаме до обща позиция. Не се отказваме от убеждението, че и в двете страни цар Самуил трябва да се чества. И вече има такава практика. Останаха някои неясноти, които трябва да се обмислят, да ги оставам малко на отстоянието на времето.

След днешната среща експертите от двете държави са готови и със своите предложения за учебниците по история, които обхващат периода от Праисторията до края на Средновековието.

Следващото заседание на Комисията по историческите и образователни въпроси ще бъде през декември в Македония.