Едно почти толкова напрягащо и недотам приятно изживяване като живот в пандемия е и ходенето на зъболекар. Само при споменаването на думата „зъболекар“ човек леко потръпва и започва да крои план как да отложи прегледа във времето.

Но, не бива! Защото здравето на нашите зъби е част от общото ни здраве.

Корона – заплахата не е по – голяма в кабинета, така че това оправдание отпада. За последните няколко месеца светът ни се промени, предпазната маска стана неотлъчна част от аксесоарите, които използваме ежедневно. В ежедневието на зъболекаря обаче нещата не са толкова по – различни.

„Работното“ им място е специфичен участък от човешкото тяло, който е входна врата и преносител на голяма част вирусни, бактериални и гъбични инфекции. Водещо място в тази хуманна професия заема запазването на здравето на пациента и екипа.

Зъболекарите са обучени да работят в извънредна ситуация. Недопустимо е да бъдат спестени няколко минути в прескачане на стъпките за поддържане на стерилност в кабинета, защото последствията биха били лавинообразни. Бъдете уверени, че се спазват всички правила за дезинфекция и стерилизация и се обадете на зъболекаря си!