2,5 млн. жители са обхванати от националната система за разделно събиране на опасни отпадъци от бита. Една трета от домакинствата имат възможност да отделят и да предават в мобилни пунктове стари термометри с живак, лепила, бои и лекарства с изтекъл срок на годност.

Само в София столичани са предали 30 тона подобни отпадъци, които не бива да попадат в контейнерите за смет, съобщават организаторите от „БалБок Инженеринг“, цитирани от "Монитор".

Системата стартира през 2014 г. В големите градове. Обхванати от нея, между 2 и 4 тона годишно се събират и се обезвреждат.

В първите години количествата са били по-малки, но хората все повече се ориентират към отделянето и предаването на опасните отпадъци, които се генерират в бита, категорични са експертите.

В София пък дейността стартира още през 2012 г. В столицата опасните отпадъци се приемат и от домовете на гражданите по заявка на тел. 0 700 11 750 на цената на един градски разговор, съобщиха от Столичната община. Това е улеснение за хората, които искат да предадат лакове и бояджийски материали, останали след ремонт.

Дребните уреди и опаковки се събират в мобилни пунктове, които се организират на определени места по обявен график. От кметството уточняват, че лекарствата с изтекъл срок на годност се приемат само в тези пунктове предвид това, че обемите са малки и не представлява трудност да се занесат на място.

Разделното събиране на старите лекарства предотвратява злоупотреби с тях и инциденти с хора и животни, категорични са експертите.

Много често освен старите си лекарства гражданите предават живак и уреди, съдържащи живак, като термометри, апарати за кръвно налягане и живачни ампули. Това са и най-разпознаваемите опасни отпадъци в бита.

Останалите видове, като препаратите от битовата химия, от растителна защита, хоби материалите – киселини или основи, боите, лаковете, разредителите също са опасни, защото са запалими, токсични, а и предизвикват корозия в околната среда.

Мобилните пунктове, в които се приемат тези отпадъци, имат и информационна цел. По време на кампаниите се раздават листовки, в които е описано кои отпадъци не трябва да се изхвърлят в общите контейнери, като се популяризират знаците на опаковките сочещи риск за здравето и околната среда.

Мобилните пунктове в Столичната община през 2019 г. са 21, а за страната са 78.