Върховната административна прокуратура (ВАП) е отменила постановлението на прокурора от Пазарджик Стефан Янев, в което той разсъждава за различните прояви на човешката сексуалност. Това съобщиха днес от обвинението.
От ВАП смятат да атакуват пред Административния съд в Пазарджик спорния текст - член 14 от местната наредба за опазване на обществения ред. С него се забранява &quot;публичното демонстриране и изразяване на сексуална и друга ориентация на обществени места&quot;. Според ВАП тази част от наредбата е незаконосъобразна и противоречи на националните и международните правни норми.<br /> <br /> Прокурорът от Пазарджик Стефан Янев отхвърли жалбата на гей активисти срещу този текст от наредбата. В постановлението си за отказ той обяснява възгледите за публичните прояви на сексуална ориентация, като ги разглежда като &quot;пагубни за обществото&quot;. Юристът прави този извод, като разсъждава върху &quot;естествения закон&quot;, а не върху българското и европейското законодателство.<br /> <br /> В постановлението си Янев пише, че геронтофилията, педофилията, зоофилията, некрофилията и фетишизмът са форми на сексуална ориентация. След като приема това, той ги приравнява към &quot;хомосексуалната, бисексуалната и хетеросексуалната&quot; ориентация.<br /> <br /> В официален документ на прокуратурата той записва, че: &quot;трета сексуална ориентация включва насоченост на индивиди от човешкия род към самите себе си - онанисти, мастурбисти и ексхибиционисти и т.н.&quot;. След това изброява примери на възможни сношения на хора с животни в зоопарка, геронтофили, които дебнат пред театъра, хетеросексуален разврат пред мебелния магазин т.н.<br /> <br /> От друга страна пък, общинската наредба изрично забранява на хората в Пазарджик да проявяват сексуалност, пък били те и мъж и жена с напълно нормални семейства.<br />