„6 от 49“: Числа – 12, 14, 23, 24, 36, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 4 по 8149,70 лв., 4 – 364 по 99,00 лв., 3 – 8451 по 6,90 лв. ДЖАКПОТ: 3 232 157,74 лв.

„6 от 42“: Числа – 2, 16, 23, 24, 33, 42. Печалби: 6 – няма, 5 – 11 по 1124,60 лв., 4 – 356 по 34,80 лв., 3 – 5307 по 3,30 лв. ДЖАКПОТ: 219 086,24 лв.

„5 от 35“: I теглене: 2, 14, 16, 18, 28. Печалби: 5 – няма, 4 – 245 по 195,90 лв., 3 – 7742 по 8,70 лв.; II теглене: 4, 9, 12, 28, 30. Печалби: 5 – 1 по 26 597,50 лв., 4 – 237 по 146,40 лв., 3 – 7772 по 7,00 лв.

Тото джокер“: Позиция – 2, 8, 9; Цифри – 1, 8, 0. Печалби: 3 – 10 по 4221,90 лв., 2 – 1558 по 27,10 лв.

Зодиак“: Числа – 4, 10, 13, 15, 32; Зодия 3 - близнаци. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 5 по 500,00 лв., 3+1 – 27 по 100,00 лв., 3 – 291 по 10,00 лв., 2+1 – 337 по 5,00 лв., 1+1 – 1668 по 1,50 лв., 2 – 3680 по 0,80 лв., 1 – 2316 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000 лв.

Рожден ден“: Година 53, месец 10, дата 20, ден 4. Печалби: I група – няма, II група –няма, III група – 1 по 417,40 лв., IV група – 6 по 43,50 лв., V група – 13 по 20,10 лв., VI група – 11 по 19,00 лв., VII група – 15 по 17,40 лв., VIII група – 30 по 7,00 лв., IX група – 61 по 5,10 лв., X група – 98 по 3,70 лв., XI група – 222 по 1,90 лв., XII група – 313 по 1,70 лв., XIII група – 498 по 2,20 лв., XIV група – 1578 по 1,10 лв. XV група – 2958 по 0,99 лв. ДЖАКПОТ: 1 408,66 лв.

Втори тото шанс

Форд ЕкоСпорт, Игра: 6/49, Фиш: 651176778, Район: Огняново