Динко Вълев, който стана известен покрай лова си на бежанци по границата ни, реши да се похвали какъв късмет му се е паднал по време на коледните празници.
Кошмарът за мигрантите по родните ширини показа баницата си. Той реши да запита приятелите си какво им се е паднало и не се посвени да разкаже и за своя късмет. 

"На мен беше лов на бежанци".