Превантивни мерки срещу разпространението на „птичи грип” в България разпореди генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) д-р Йордан Войнов, съобщиха от службата.
Стопаните на територията на цялата страна трябва да засилят мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, да затворят птиците в дворовете си, да разделят водоплаващите от кокошия вид птици и да предпазват фуражите от външно замърсяване. За изпълнението на мерките ще следят Регионалните ветеринарномедицински служби. <br /> <br /> Огнище на болестта е регистрирано в селище, разположено в делтата на река Дунав в близост до границата на Румъния с Украйна. На 14 март 2010 г. е подаден сигнал за съмнение за заболяването в 2 от 155-те двора в селището. На следващия ден заболяването Инфлуенца (грип) по птиците е потвърдено лабораторно, като причинителят е високопатогенен. Всички отглеждани птици в двата засегнати двора са убити и унищожени след лабораторното потвърждение на заболяването. Най-вероятно то е проникнало чрез диви мигриращи птици при пряк или непряк контакт с домашните птици в заразеното селище. Местността е силно блатиста и районът е изолиран.<br /> <br /> Заболяването Инфлуенца (грип) по птиците е регистрирано в България за последен път в началото на 2006 г. и оттогава няма данни за заболели животни./БЛИЦ