Многострадална България вече харчи от 30-те милиона народна пара, предвидена за 47 000 преброители, контрольори и супервайзери. Програмата по преброяване на „дивите зайци" - население и жилфонд, приета от Министерски Съвет през 2010 г., стартира по спецрегламент на Европарламента. Според данни на ЕС България е с най-силно изразен демографски спад в Съюза. По този повод партия „Другата България" отправя шест въпрос към управляващите.
По неофициални данни днес българите зад граница са над 3 млн Може ли в етап на силен демографски спад у нас да не се интересуваме от това колко са българите, живеещи сега в чужбина, питат &quot;другите българи&quot;. И още, какво се извършва в момента в страната - маркетингово проучване, преброяване или се цели дискриминация на българите с двойно гражданство.<br /> <br /> &nbsp;Кой отчита тенденциите към миграция и броя на емигриралите българи, също е важен за партията въпрос. <br /> Те са загрижени и за българите с двойно гражданство, а също и за напуснали страната преди 1 февруари 2010 г. и преди 2009 г. <br /> <br /> Близо 1,5 млн. са българите, които са реални гласоподаватели в чужбина. Те друга категория българи ли са?&nbsp;Защо анкетите копират стари мостри от времето на соца, а не отчитат реалностите на живота в съвременна България? <br /> <br /> &quot;Поставените въпроси вълнуват сънародниците ни в чужбина, пишат също от &quot;Другата България&quot; и очакват &nbsp;отговорите от компетентните институции в страната ни, тъй като те са от изключително значение за&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;диаспорите ни по света.<br />