Днес пред офиса на движение „Да, България“ се събраха група от работници и служители на „Брикел”, с намерението да връчат на представител на движението подписана Декларация, в която изразяват възмущението си от атаките, които получават от страна на Владислав Панев - съпредседател на "Зелено движение" и общински съветник в София от "Демократична България".  

Според работниците  на „Брикел” г-н Панев ги атакува безпричинно чрез многобройни публикации и снимки в социалните мрежи.
 
Според работещите в комплекса димът от котела, който често бива коментиран, е нормално състояние на разпалване на въглищен котел, каквото разпалване се извършва и от останалите три централи в района.

Дошлите в София хора от колектива на предприятието считат, че непрестанните нападки  към „Брикел” водят до формиране на обществено мнение, носят негатив на дружеството и заплашват техните работни места.

 
Въпреки, че групата работници чакаше пред офиса  на движението, нито един от  намиращите се в сградата, не излезе, за да приеме тяхната декларация. За това, документът бе оставен пред вратите на „Да, България!“.
 
Подкрепата си към исканията на „Брикел” заявиха и синдикатите от КНСБ и КТ Подкрепа. Техни представители присъстваха на събитието и също бяха подготвили декларации.         
 
Към работниците от Брикел и синдикатите, се бяха присъединили и представители на няколко въглищни мини, за които Брикел е основен контрагент, на когото пласират произведената продукция.  

От мините обясниха, че за тях затварянето на „Брикел” означава неизбежен бърз фалит и на техните дружества  и отправиха апел да се обърне повече внимание и на прилежащите дружества, които са силно зависими от работата на големи производители като „Брикел“.
 

Исканията на „Брикел“ са свързани с осигуряване на възможност за конструктивен диалог и обединяване на усилията на дружеството за създаване на зелено производство на енергия с организациите и партиите, които традиционно защитават въпроси, касаещи екологията.
 
„Считаме, че атаката е целенасочена и цели дискредитиране на „Брикел“ като структуроопределящо предприятие за отрасъла“ – каза Валентин Костадинов, председател на синдикалната организация към „Коул Енерджи“ към КТ Подкрепа.
 
Недоволните работници и граждани  заявиха, че са наясно, че извършването на зеления преход ще се случи!             Считат обаче, че обществото и „Брикел” гледат в една посока.

Всички те, като част от енергийния център на България, искат и търсят икономически и технически обосновано решение за чисто производство. Но също така е ясно, че е необходимо да се извърши  преход  към екологично производство на енергия.

За тях моменталното затваряне на електроцентрали и рудници  не е преход. Те акцентират, че не това е политиката и на Европейския съюз и смисълът на Зелената сделка.
 
С декларацията, която адресират до всички жители на Гълъбово, движение„Да, България“ и „Зелено движение“, където членува Владислав Панев, си те  изразяват своята тревога от продължаващите злонамерени атаки срещу „Брикел“ и опитите за посегателство върху доброто име на сектора и търсят подкрепа в отстояване на истината срещу опитите на медиите да прехвърлят отговорността за нерешените и трупани с години  проблеми в сектора, към комплекса Марица изток.
 
В декларацията си работниците на „Брикел“ пишат:
 
„Моментът е много труден за българската енергетика. Изборът, който предстои във връзка с трансформацията на сектора в контекста на Европейската зелена сделка е решаващ за икономическото развитие на България.

Застрашени са работните места на хиляди енергетици и миньори. Притеснително е, че ако не  успеем да реализираме благоприятно зелената трансформация от експортно ориентиран отрасъл с принос към БВП, сектор Енергетика ще претърпи сериозни щети“.