Хиляди бъдещи пенсионери няма да получават пожизнена втора пенсия. За да взимат такава, средствата, натрупани в партидата им в частния фонд, трябва да са достатъчно, за да получават на месец поне 15% от минималната пенсия за стаж и възраст.


Така например за следващата година при 300 лв. минимална пенсия, допълнителната пожизнена пенсия трябва да бъде не по-малка от 45 лв. на месец.

Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, публикувани за обществено обсъждане, пише Труд бг.

Предвижда се парите, натрупани за втора пенсия, да се изплащат по три начина, в зависимост от събраната сума.

Данни на универсалните пенсионни фондове за средната сума по личните партиди на осигурените показват, че за жените, които в момента са на 60 години и още работят, втората пенсия би трябвало да бъде около 35 лв.

Това означава, че те няма да имат достатъчно натрупани пари в индивидуалните си партиди, за да стигнат минимума от 45 лв. на месец за пожизнена пенсия. При мъжете, които сега са на 60 години и продължават да работят, втората пенсия ще бъде средно около 50 лв., или голяма част от тях също трудно ще изпълнят изискванията.

Пожизнената пенсия може да бъде с гарантиран период на изплащане или да включва разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на определена възраст на пенсионера, предвиждат още промените в Кодекса за социално осигуряване. Срокът, сумата, която получава разсрочено, както и размерът на пожизнената пенсия ще се избират от пенсионера.

Той има право да получи пожизнената си втора пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта за пенсиониране, но само ако натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на пенсия не по-малка от минималната за осигурителен стаж и възраст.

Хората, които нямат достатъчно пари в партидата си, могат да получат средствата от втория стълб разсрочено за определен период от време. За целта обаче, пенсионерът трябва да има събрана сума в размер, надвишаващ трикратния размер на минималната пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Или за следващата година например, сумата трябва да надхвърля 900 лв. Ако избере този вариант, пенсионерът може да получава на месец не повече от минималната пенсия и не по-малко от 15% от размера є. Или за първите пенсионери през 2021 г., минималната сума на месец трябва да е 45 лв., а максималната - 300 лв.

Третият вариант е за тези, които имат в партидата си натрупана сума по-малка от трикратния размер на минималната пенсия. Тогава единственият вариант за тях е да получат цялата сума на куп, еднократно.

Пенсионноосигурителните дружества могат да предлагат и по-сложни форми на пожизнена пенсия, като - пенсия с гаранции за наследниците на пенсионера (с гарантиран срок на изплащане) или с разсрочено изплащане за определен срок, след което оставащият капитал се използва за изплащане на пожизнена пенсия до края на живота на пенсионера.

Допълнителната пожизнена пенсия и изплащаната разсрочено ще се актуализират поне веднъж годишно, като гарантираният размер не се променя, пише още в промените в КСО.

Схема

Кога можем да прехвърлим партидата си в НОИ 

С промени в Кодекса за социално осигуряване се предвижда постепенно нарастване на срока, в който всеки, който се осигурява в универсален пенсионен фонд, може да прехвърли парите си в НОИ.

Досега този срок беше определен на 5 години преди навършване на възрастта за пенсия.

Според предложението от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. тази възможност ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия. Така срокът ще нараства до 2038 година, когато отново става 5 години преди пенсия.

Намалява се и срокът, в който можем да избираме по коя формула - старата с трите “златни години” или новата, да се пенсионираме. Вместо до началото на 2023 г., право на избор имаме само до 1 януари 2022 г. След тази дата пенсиите вече ще се изчисляват само от осигурителния доход след 2000 г.

Дружествата създават резерв

Фонд гарантира изплащането на парите

Парите в партидата ще се прехвърлят в специално обособен общ фонд за изплащане на пожизнени пенсии.

В момента на пенсиониране на осигурено лице индивидуалната му партида в универсален пенсионен фонд ще се закрива. Натрупаните средства в нея ще се прехвърлят в специално обособен общ фонд за изплащане на пожизнени пенсии.

Това позволява да бъдат гарантирани както пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер, независимо от случаите на дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати, обясняват от социалното министерство.

За да се гарантират и разсрочените плащания на парите от втория стълб, се създава и “Фонд за разсрочени плащания”. В него се водят аналитични сметки за лицата, чиито средства са прехвърлени, в които се правят записи за прехвърлените и изплатените суми на всеки пенсионер.

Извършени са промени и в разпоредбите, уреждащи резерва на пенсионноосигурителните дружества. С тях се предвижда, че за покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.

При смърт на пенсионера

Натрупаните средства ще се наследяват

Отиват във фонд, ако няма наследници

При смърт на пенсионера наследниците му имат право на дължимите средства, натрупани в частния пенсионен фонд, ако той получава пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане, пише още в КСО. Правата на наследниците ще зависят от правилата на съответния универсален пенсионен фонд, както и от условията в пенсионния договор на конкретния човек.

Ще се наследяват и средствата, в случай че човекът взима пенсията под формата на разсрочено плащане. Наследниците могат да получат остатъка от средствата еднократно или на отделни вноски.

Когато пенсионер, който получава допълнителна пожизнена пенсия, няма наследници, парите му за втора пенсия остават във фонда за изплащане на пожизнени пенсии.

Ако той получава пенсията си разсрочено, остатъкът от средствата в универсалния фонд се прехвърля в резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, а този в професионален фонд - в държавния бюджет.