Това е предполагаем канцероген, касае се за потенциална канцерогенност на активната субстанция, става дума за превантивна мярка. Това обяви от парламентарната трибуна Асена Стоименова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за лекарствата по повод изтеглените от пазара лекарства с валсартан.

Заради субстанцията беше спряна продажбата на медикаменти на китайски производител за лечение на хипертонични или постинфарктни състояния. У нас повече от 160 хиляди пациенти приемат тези продукти, подчерта директорът на Агенцията.

Стоименова отбеляза, че наличието на опасния примес се обяснява с промени в производствения процес от производителя през 2012 г., няма категорични данни, че съставката е във всички лекарствени продукти от тогава.

Това са лекарствата за сърце с опасна канцерогенна съставка, които не са изтеглени от пазара (СПИСЪК)

Директорът на ИАЛ посочи, че ден след официалния сигнал за проблема с валсартана и телеконферентната връзка между всички регулатори в държавите от ЕС и Европейската агенция по лекарствата НЗОК, здравните инспекции и МЗ са били писмено уведомени, а на притежателите на разрешения за употреба на засегнатите лекарствени продукти е издадена заповед до 24 часа да спрат доставките и продажбите на въпросните медикаменти. 

От думите й стана ясно също, че не всички партиди са спрени, защото има незасегнати.

За замяна на медикаменти проф. Стоименова обясни, че актуализираният списък на незасегнатите продукти - 27 от позитивния лекарствен списък, е публикуван на сайта на Агенцията. Всеки един лекар можел да разчита и на още 138 продукта, т.е. има достатъчно налични алтернативи
.