Просията на обществени места в столицата ще бъде разрешена. Това реши Комисията по финанси и бюджет на Столичния общински съвет. Съветниците от комисията приеха формулировката, че просията се забранява само пред публични институции.
Предложението беше направено от съветника Илия Илиев, който е председател на комисията по демографска политика в СОС и на ДРОМ.

Предложих да се забрани просията пред Народното събрание, пред МС, пред агенциите, на другите места да няма изрична забрана освен ако не се извършва някакво нарушение на обществения ред, не се създават предпоставки за безпокойство на гражданите, но да няма изрична забрана, защото и в Париж, и в Германия, навсякъде по центъра има хора, които не могат да изкарат пари за едно парче хляб, което да занесат на децата си – какво да правят, да умрат от глад ли? Нормално е да излязат на улицата и да се помолят, който иска, да им даде по 20-30 стотинки, обясни Илиев.

Формулировката "публични институции", според дискусията в комисията, обхваща държавни и общински учреждения, културни институти, религиозни храмове и други сгради. /БЛИЦ