Целодневна кухня, която да обслужва 1500 деца, откриват на територията на община Разлог. Кухнята-майка се помещава в село Баня в сградата до ОУ “Паисий Хилендарски”. Цялостният ремонт на сградата струва 100 000 лв., съобщава “Телеграф”.
Средствата са осигурени от бюджета на общината и на училището. В момента тя отговаря на всички нормативни изисквания, като има необходимите помещения и оборудване, за да работи.