На свое заседание, Оперативен щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID – 19 в община Петрич взе следното РЕШЕНИЕ:

Считано от 17 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г. включително, на територията на община Петрич се въвеждат следните допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки:

Да бъдат отменени всички организирани масови прояви на открито и закрито, в т. ч. чествания, сватби, кръщенета, семейни празненства и др.

Сключването на граждански бракове и кръщенета да се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние и гости в залата до 10 души, но при спазване на физическа дистанция от 2 м, както и всички противоепидемични мерки. Затварят се за тренировъчен процес спортна зала „Серафим Бързаков” и зала „Арена Петрич”.

Преустановяват се всички колективни репетиционни дейности от танцовото, актьорското, музикалното и изобразително изкуство на закрито в общински сгради и читалища.

Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия със състезателен и тренировъчен характер на закрито се преустановяват. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия със състезателен и тренировъчен характер за всички възрастови групи на открито се провеждат без публика.

В заведенията за обществено хранене да се създаде организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса.

Директорите на училища да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните салони и спортните площадки в поверените им училища.
Затварят се клубовете на пенсионера и на инвалида на територията на общината с цел запазване на здравословното състояние на възрастните хора и лица с увреждания.

Призоваваме за отговорност към най-ценното – здравето! Да бъдем стриктни към предписанията на здравните власти, нека не подценяваме ситуацията!

Източник: struma.bg.