Перник остава без топла вода. До утре на обяд тя ще бъде спряна в целия град, съобщи за БНТ изпълнителният директор на "Топлофикация-Перник" Любомир Спасов.

"ТЕЦ Република" Перник може да използва газовия парогенератор 3, съобщиха от Министерството на околната вода и водите след като по-рано днес от "Топлофикация-Перник" обявиха, че не могат да гарантират доставките на парно и топла вода на гражданите в Перник след спирането на двата генератора на централата.

"Във връзка с постъпили запитвания от граждани и медии относно спиране на дейността на "Топлофикация-Перник", РИОСВ – Перник уточнява, че наложената на дружеството принудителната административна мярка (ПАМ) не е за спиране на всички мощности на дружеството, а само на две от тях - парогенератори № 4 и 5.

РИОСВ изпрати писмо до "Топлофикация-Перник“, в което уведомява дружеството, че може да се възползва от условие в действащото Комплексно разрешително (КР), което дава право на оператора да експлоатира парогенератор № 3, за който разрешеното гориво е природен газ.

Спирането на парогенератори 4 и 5 беше наложено поради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса в нарушение на издаденото комплексно разрешително на предприятието.


Мярката е наложена от днес 05.09.2019 г. с цел предотвратяване на замърсяване на околната среда. Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително", съобщават още от министерството.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Перник издаде принудителна административна мярка за спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на "Топлофикация-Перник“.

Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на дружеството.

Спирането ще бъде извършено, като се преустанови подаването на горива към котлите с цел принудително извеждане от експлоатация.

Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително.