Криза с водата в Искрец, Свидня, Своге и части от Церово, заради внезапното спиране на притока на река Искрецка, пише balcanec.bg.

Ситуацията е оценена като критична – при денонощен обичаен дебит от 130 литра в секунда, в момента е около 30 литра в секунда. Това е довело до изцяло спиране на водоподаването в с. Искрец, с. Свидня, гр Своге и част от село Церово. Причините засега са неизвестни.

В 21.30 ч. снощи заседава общински кризисен щаб, заради проблема с реката. В щабът участват кметът Емил Иванов, представители на ВиК на местно и областно ниво, представители на РЗИ, полицията, РСПБЗН, общински служители и кметове на населени места.

Набелязани бяха следните мерки:

1. Осигуряване на водоноски с питейна вода за населените места

2. Изготвяне на график и местостоянки на водоноските

3. Извършване по спешност на хидрогеоложки проучвания за изграждане на сондажи в гр. Своге и засегнатите села

4. Обсъждане изграждане на аварийни връзки от съществуващи водоизточници за алтернативно водоснабдяване на населените места – гр. Своге, с. Искрец, с. Свидня, с. Церово

5. Кметовете на засегнатите села да създадат временни щабове и организират снабдяването с вода на населението, като докладват обстановката на оперативните дежурни на Община Своге

6. Да се уведомят за бедственото положение Министерски съвет, МОСВ, МРРБ, Междуведомствена комисия по бедствия и аварии, Областен управител.

В социалните мрежи потърпевши и свидетели коментират, че подобно изчезване на водите на реката на са виждали от 1979 насам.

7. Да се подсигурят противопожарни подстъпи към р. Искър за противопожарно водоснабдяване.

На 15 август водата в р . Искрецка започва бързо да намалява и към 19.00 ч. оттока на водата спира напълно. Коритото на реката вече е празно и сухо. Пресъхнали са и двата най големи извора от цялата карстова изворна верига които осигуряват питейна вода. Река Искрецка е една от реките с постоянен целогодишен висок дебит с карстови извори.