Членове на българска делегация са задържани на летището в Дубай с реплики от Панагюрското и Варненското златни съкровища за представянето им в българския павилион на Експо 2020, стана ясно от официалните позиции по казуса на икономическото министерство и Националния исторически музей (НИМ).

От Министерството на икономиката обявиха, че лицата не са техни служители, а са представители на консорциума, който изпълнява обществената поръчка за организиране представянето на България на ЕКСПО 2020.

Като координатор на българското участие в Изложението Министерството на икономиката (МИ) е обявило обществена поръчка за изпълнител и има сключен Договор № 121/13.12 2019 г. с ДЗЗД „България ЕКСПО 2020“,  за осигуряване на цялостната организация по подготовка, изготвяне на концепция и осъществяване на участието на Р България в Световното универсално изложение ЕКСПО2020 Дубай в ОАЕ.

Документите за износ/внос на културното наследство трябвало да бъдат изготвени от фирмата изпълнител. Отговорността за пренасянето на предметите, както и за цялата изложба, била на изпълнителя - ДЗЗД "България ЕКСПО 2020".

"Тази важна част от българската експозиция за ЕКСПО 2020 документално не е проучена и подготвена от страна на изпълнителя в продължение на година. Подготовката на документите е оставена за последните дни преди заминаването", сочат от Министерството на икономиката и заявяват, че ще търсят отговорност от изпълнителя.

В консорициума "България ЕКСПО 2020" влизат „Проджект Мениджмънт Адвайзори“ ЕООД, „Арка Л.Т.Д.“ ООД, „Д.о.Ф“ ЕООД, „Сиела Норма“ и „Инфинити Травел“ АД.

От Националния исторически музей обявиха, че всички предмети за участие в „ЕКСПО 2020“ са поставени в специално изработени за целта транспортни кутии, които осигуряват безопасното им пренасяне.


Транспортните кутии, в които са били поставени предметите

От НИМ обясниха, че имат "коректно сключен договор с Министерството на икономиката, организатор от българска страна, за участие на копия на движими културни ценности в българския павилион на „ЕКСПО 2020“. "Служителите на НИМ съвсем точно са изпълнили всички клаузи на договора и са спазили изискванията на българското законодателство.

"Няма задържани служители на НИМ. Няма задържани предмети", подчертаха от музея.

Всички предмети са поставени в специално изработени за целта транспортни кутии, които осигуряват безопасното им пренасяне.


Оригиналът на Панагюрското съкровище продължава да се експонира в зала № 2 и може да се види в работното време на Националния исторически музей.