Общо 61 обекта са спрени от експлоатация до изпълнение на предписани мероприятия за привеждане на дейността им в съответствие със здравните изисквания, съобщи днес д-р Анета Винева, директорка на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/-Ловеч, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
От началото на годината в Ловешка област здравните инспектори от РИОКОЗ са  издали 551 предписания за хигиенни мероприятия, извършили са 7 500 проверки на обекти с обществено предназначение, като от тях 4 184 са обекти за производство и търговия с храни. Допълнително са извършени проверки на 240 вида химични препарати, 28 вида биоциди и 184 вида козметични продукти за съответствие със здравното законодателство.
Според д-р Винева най-чести нарушения, наложили принудителни административни мерки, са свързани с неправилно етикетиране на произвежданите и предлагани храни, пропуски в поддържането на внедрените системи за управление безопасността на предлаганите на пазара храни, неизпълнение на предписани мероприятия или издадени заповеди за спиране на обекти и други.
285 акта за глоби и имуществени санкции и постановления на обща стойност 150 000 лв. са съставени РИОКОЗ-Ловеч от началото на годината.
Гергана ДИМИТРОВА /БЛИЦ