Родителите на 29-годишния Пламен Куцаров, който почина в кола на антимафиоти след детектор на лъжата, разпространиха отворено писмо, в което питат главния прокурор защо осем месеца след установените нарушения на полицаите и събраните данни за търсене на наказателна отговорност не се предприемат никакви мерки от страна на правораздаването.
Станиславка и&nbsp;Димитър Куцарови се&nbsp;опасяват, че с повдигането само на обвинение за убийството на сина им се цели осуетяване търсенето на отговорност от тях. <br /> <br /> В хода на извършената служебна проверка на Дирекция &bdquo;Инспекторат&rdquo; при МВР се установи, че са допуснати тежки нарушения на служебната дисциплина от пряко ангажираните със случая полицейски служители. Установени са поименно всички служители на МВР участвали и допринесли за този престъпен резултат, е посочено в писмото, огласено от адвокат Тодор Апостолов.<br /> <br /> Образувано е досъдебно производство, прокуратурата е повдигнала обвинения на виновни длъжностни лица от МВР. Според родителите обаче не само обвинените до момента двама служители са допринесли за смъртта на сина им. <br /> <br /> От момента на задържането му до смъртта му са били нарушени законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността на МВР, а именно Закона за министерство на вътрешните работи, Правилника за прилагане закона за министерство на вътрешните работи, Инструкцията за конвойната дейност в МВР, сочат те. <br /> <br /> &quot;В извършената проверка от &bdquo;Инспектората&rdquo; на МВР са установени поименно всички служители допуснали различни нарушения по отношение конституционните права на Пламен Куцаров. Тези нарушения освен предпоставка за търсене на дисциплинарна отговорност се явяват и &bdquo;достатъчно данни&rdquo; по смисъла на чл. 219 НПК за ангажиране на наказателно преследване срещу тях за извършено престъпление по чл. 387 от НК и по чл. 285 от НК, по отношение на техните преки ръководители.<br /> <br /> Въпреки, че прокуратурата разполага с тези данни, които са несъмнени и установени, до сега &ndash; 8 (осем) месеца по-късно няма повдигнати такива обвинения. <br /> <br /> С настоящето отворено писмо ще подчертаем още един факт. По делото беше назначена и изготвена тройна съдебномедицинска експертиза, която бе поставена под съмнение. В резултат, на което беше назначена повторна с участието на девет вещи лица. Тази експертиза още не е изготвена и приложена към делото !?! ФАКТ, който поражда съмнение относно безпристрастността и обективността на разследването.<br /> <br /> В заключение ще посочим, че Пламен Куцаров не е подвеждан под наказателна отговорност за каквото и да е престъпление в краткия си живот!&quot;<br /> <br /> &quot;Нашата скръб е безгранична, трагедията ни лична, но случая има своето сериозно обществено значение и последици. Ако бъде допуснато да прикрие истината, това ще е пряко посегателство върху конституционните права на българските граждани&quot;, продължава писмото. Близките на Куцаров заявяват, че&nbsp;не вярват на държавните институции, &quot;които до момента не са доказали с нищо, че работят адекватно и в предвидените от НПК срокове &ndash; 2 месеца за извършване на разследването, съгл. чл. 234, ал. 1 от НПК&quot;.<br /> <br /> Към главния прокурор са отправени&nbsp;три въпроса: <br /> &quot;Дали така мудно би протекло разследването, ако пострадал бе полицейски служител или прокурор, а виновен за това би бил синът ни?&quot;<br /> &quot;Защо до момента не са повдигнати и обвинения по чл. 387 от НК, срещу останалите служители от МВР, за които има данни в справката на &bdquo;Инспектората&rdquo; при МВР, че са извършили тежки нарушения?&quot;<br /> &quot;Кога ще приключи разследването и виновните длъжностни лица ще бъдат изправени пред съда?&quot;<br /> <br /> /БЛИЦ