Административният съд София град отмени решение от 26.10.2023 г. на Софийския районен съд (СРС), с което е потвърдено Наказателно постановление № 004 от 28.08.2019 г., издадено от председателя на Комисия за защита на личните данни.

Съдът отменя и наказателно постановление № 004 от 28.08.2019 г., издадено от председателя на Комисия за защита на личните данни и прекратява административнонаказателното производство. 

Делото е образувано по жалба на Национална агенция за приходите гр. София срещу решението на СРС, с което е потвърдено Наказателно постановление № 004 на КЗЛД и на НАП е наложена имуществена санкция в размер на 5 100 000 лева.

Мотивите на съда са изтичане на абсолютна погасителна давност, която в случая е четири години и половина. Съдът намира, че обжалваното решение, с което е потвърдено процесното наказателно постановление, е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Вместо него, трябва да бъде постановено друго, с което се отмени наказателното постановление и прекрати административнонаказателното производство.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук