"Предложенията отговорят на практиката в останалите държави-членки на ЕС", това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ Щерьо Ножаров – член на експертния съвет към Прокуратурата на Република България, в началото на коментара си за анонсираните от главния прокурор и неговия екип идеи за промени в НПК.

"Познавам добре практиката на ЕС и предложенията съответстват на тази практика. Най-коментираното предложение е касационната инстанция. В повечето от критичните материали има морално-етични разсъждения, в тях липсват правни аргументи. Тези предложения са конституционно съобразни, има 12 решения на конституционния съд", допълни той и уточни:


"Основната функция на ВКС е методически контрол. Предложението отговоря на практиката на конституционния съд. Предложението е конституционно съобразно за процес на две инстанции.

Широко се използват СРС в различни европейски страни. Разширява се покритието. Ние трябва да защитаваме правото на личността. Права имат пострадалите и техните близки. Не става въпрос за масово подслушване, а за престъпления по глава Първа и за организираните престъпни групи. Сега липсва достатъчна ефективност"

Относно предложението за допускане на негодни доказателства, той обясни: "Става въпрос за дисциплиниране на разследващите органи. Сега, ако някое доказателство бъде събрано извън срока, но е негодно. Тук за това става дума. Ще са негодни доказателства, които са събрани с насилие, измама, принуда. Няма да се наруши ЕКЗПЧ.

За поемното лице е казано най-малко едно лице. Има отдалечени местности. Всички си спомняме Сарафово. Представете си две поемни лица ги разпитват след 8 години. Защитата много спекулира с тях при бавен процес. Това нещо не трябва толкова много да се дискутира. По принцип ще са две лица, но рядко ще е едно лице.

Дори и най-големите критици на предложението от 33 страници, не оспорват, че има предложения, които са ефективни. Процесът ще стане много по-ефективен. Премахва се формализма на процеса и ще се увеличи скоростта. Прокуратурата се опитва да осигури процес в разумен срок".