180 000 тона софийски отпадъци ще бъдат прибрани в регионалното депо за битови отпадъци в Силистра, пише "стандарт", като цитира кмета на общината Иво Андонов. Той е имал срещи с кмета на София Бойко Борисов и със заместник-министъра на околната среда и водите Чавдар Георгиев.
Според Андонов, в депото ще бъде въведен 4-сменен режим на работа. Средствата, които ще бъдат осигурени за общината за прибирането на отпадъците, ще бъдат съобразени с реалните разходи в депото и вече се подготвят съответните документи до Столичната община и МОСВ, каза Андонов.
Регионалното депо за твърди битови отпадъци в Силистра бе създадено по програма ИСПА. Използват се съвременни технологии за опазване чистотата на въздуха, почвата и подземните води. Експлоатационният срок на депото е 25 години. /БЛИЦ