И без стачка „Мини „Марица-Изток” са пред срив заради нарушения баланс между изземването на земната маса и въгледобива, незаетите работни места, и острата липса на спомагателна техника.
Това заявиха представителите на двата синдиката КНСБ и КТ &bdquo;Подкрепа&rdquo;, във въгледобивното дружество на нарочен брифинг във вторник. Според тях съотношението между разкривката и добива на лигнитни въглища е на критичния миниум, изземването на земните пластове изостава опасно. Ако продължава хищническото изгребване на въглищата не е изключено да се получи опасно свлачише, което да затвори за дълго рудниците.<br /> <br /> Въпреки ангажиментите на ръководството в подписаното споразумение сред края на неотдавнашната стачка да попълни производствения щат с поне още 85 души, до началото на март в мините са назначени само 12 нови работници. За обявените нови работни места имало подадени 1200 молби от три области, но назначаването им се бавело необяснимо.<br /> <br /> &bdquo;По-малко от необходимия персонал обслужва дори тежкото минно оборудване&rdquo;, посочи председателят на синдикалната организация на КНСБ в рудник &bdquo;Трояново-север&rdquo; Янчо Петров. По думите му тази липса на основни работници вече сериозно застрашава и живота на миньорите, и самата техника.<br /> <br /> През февруари механошлосер без достатъчна квалификация е трябвало да замести липсващия манипулант на багер и само по чудо не се стигнало до смъртна злополука.<br /> <br /> От 23 процедури за доставка на техника, резервни части, лични предпазни средства и др., ръководството е стартирало само няколко, посочиха още синдикатите. Според тях мините не се ръководели професионално и принципалът &ndash; министерството на икономиката и енергетиката, трябвало да вземе мерки, за спре срива на минната компания.<br /> <br />