Три вица за забавно начало на деня: 

Млада и хубава учителка влиза за първи час в нов клас. След кратко запознаване, започва да преподава новия урок на дъската. Тъкмо започнала да пише, и чула зад гърба си: "Ще те скъсам!". Обърнала се назад, но всичко било мирно и тихо. Започнала пак да пише, и отново чула: "Ще те скъсам!". Обърнала се рязко, но пак нищо. След малко, случката се потретила. Ядосана, учителката излезнала от час и отишла при директорката:
- Това не са ученици, а хулигани!
- Но защо? Какво е станало? - учудила се директорката.
- Ами тъкмо започна да пиша по дъската и отзад веднага се чува "Ще те скъсам!"
- Да не би случайно да е от втория чин в ляво?
- Да.
- Едно русо момче, нали?
- Да.
- Е, това е Иванчо, да знаеш че ще го направи!

Тръпката е навсякъде с efbet.com

***

- Кире, колко е 5 плюс 5? - пита учителката.
- 11!
- Хайде сега, извади си ръцете от джобовете и преброй пак

***

Професор провежда изпит в аудиторията. По едно време на вратата се почукало.
- Да – извикал професорът.
Вратата се отворила и се показал пиян студент.
- Господин професоре... хлъц!... приемате ли пияни студенти на изпита?
Професорът се замислил: „По дяволите! По добре сега да го приема, да го скъсам пък после да се явява на поправителен. Отколкото отделно да се занимавам с тоя тъпак.”
- Добре. Приемам пияни студенти – казал професорът.
Пияният студент на вратата се обърнал и извикал зад себе си:
- Пичове! Приемат! ... Донесете Пешо!