На 66-годишна възраст почина уважаваният преподавател от Софийския университет проф. д-р Радка Влахова-Руйкова.

Проф. д-р Радка Влахова-Руйкова е учен българист. Работи в областта на синтаксиса, компютърната лингвистика, приложната лингвистика, лингвистиката на текста.

Обичана и уважавана като преподавател във Факултет Славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски", тя е била лектор в Лайпцигския университет и гост-лектор в няколко европейски университети в Италия, Германия и Гърция.