Нов държавен дълг за 1 млрд. лв. ще пласира Министерството на финансите за по-малко от месец.

За следващия понеделник, 25 октомври, е насрочен аукцион в БНБ, на който на инвеститорите ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни облигации за 500 млн. лв. със срок десет години и шест месеца от емисия от 17 февруари 2021 г. и с падеж на 17 август 2031 г.

Това ще стане само две седмици, след като на 11 октомври Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа отново за 500 млн. лв. А общото количество нов държавен дълг, пласиран на вътрешния пазар от началото на годината, ще достигне 2,3 млрд. лв.

От тях дълг в размер на 1,5 млрд. лв. ще бъде пласиран от служебното правителство сред инвеститорите за по-малко от два месеца.

Явно държавната хазна има спешна нужда от средства, за са покрие необходимите плащания.