Четири пъти повече е било запрашаването на въздуха в кв. "Дружба" към 14 ч., както и в "Красно село" и "Младост". В "Надежда" са отчетени стойности над пет пъти към 12 часа. 
Пределно допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 µg/m3 и се отнася към средноденонощната концентрация, осреднена за 24 часа. 

Станция "Павлово" отчита фини прахови частици пет пъти повече от нормите в периода от 11 до 13 ч. във вчерашния ден, пише Труд.