ПРИЗ ЗА ЕКОЖУРНАЛИСТИКА

Приемат се материали във всички журналистически жанрове

Екипът на „Софийска вода“, част от Веолия, вярва, че ефективното управление на природните ресурси върви „ръка за ръка“ с обществено разбиране за тяхното значение и ограничените им количества на планетата. За нас издигането на гражданската култура и осъзнатост в този смисъл е мисия. Неотменим партньор в тази задача са журналистите в медиите.

Затова „Софийска вода“, част от Веолия, обявява конкурс за екожурналистика, който да открои приноса на оригинални хрумвания и находчиво разработени теми в опазването на околната среда и поощряването на екосъобразния начин на живот.

В конкурса ще разглеждаме авторски материали, които могат да бъдат номинирани както от техните автори, така и от други колеги. Те трябва да са публикувани в рамките на календарната 2024 година.

Предложенията трябва да разглеждат теми, свързани с:

  • Екологични проблеми и инициативи;
  • Иновации в управлението и опазването на природните ресурси;
  • Опазване на водните ресурси;
  • Устойчиво развитие;
  • Климатични промени;

За приза могат да се състезават журналисти от печатни, електронни и онлайн медии, а материалите може да са разработени във всички форми на модерната журналистика / фоторепортаж, видео репортаж, статия, блог статия, анализ, интервю, подкаст /. Единственото изискване е те да нямат рекламен (брандов) характер.

Предложенията ще бъдат оценявани от професионално жури. Авторът/екипът на най-добрата творба ще бъде награден с пътуване до обект от международната група „Веолия“ в Европа, като всички разноски по пътуването ще бъдат поети от компанията.

Материалите се приемат на специално създаден за целта имейл адрес: [email protected]

 

Отличените ще бъдат обявени на специална церемония, която ще се състои на Световния ден на водата - 22-ри март 2025 г.

Подробности за конкурса ще бъдат публикувани на специална секция на интернет страница на дружеството: https://www.sofiyskavoda.bg/.

Надяваме се на оригинални и находчиви материали. Успех на всички участници!

 Екип „Комуникации“

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук