Информационната кампания „ИС: Защо да ми пука?" /"IP: Why should I be bothered?"/ проучва нивото на познание на интелектуалната собственост и отношението към нея сред младото население и е подкрепена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС, EUIPO). 

Кампанията е насочена към младежи на възраст от 15 до 24 г. от България, Испания и Португалия и показва какво е тяхното отношение към творческите постижения на изобретателите и артистите.
 
В рамките на кампанията са разработени редица образователни и информационни видеоматериали, достъпни в интернет:
 
Анкета за проучване на нагласите на българските младежи по отношение защитата на правата на интелектуалната собственост - https://ipwhy.europe.bg/bg#ip_survey  
 
Рубрика „IP на фокус“ - статии свързани с интелектуалната собственост в различни области - 3D печат, парфюмерия, изкуствен интелект и др. - https://europe.bg/bg/intelektualna-sobstvenost-na-fokus-triizmeren-pechat 
 
Образователно видео „Какво е интелектуална собственост? Защо се прави? Как става?“ В това видео ще откриете същината, стойността и метода за защита на интелектуалната собственост - https://ipwhy.europe.bg/bg#ip_video 
 
Образователно видео, посветено на важността на интелектуалната собственост - https://www.youtube.com/watch?v=NiRsaMFFHSM&t=3s 
 
Инфографики, разкриващи историята на интелектуалната собственост -факти, събития и числа за авторските права в литературата, музиката, изобразителното изкуство, сценичните изкуства и видеоигрите - https://ipwhy.europe.bg/bg/#ip_infographic  .