Това е санитарният възел в 6 РУ-СДВР, в който водят задържаните. Имах достъп до него, но не, не бях задържана, спокойно. Така започва постът на адвокат Кремена Крумова в една от социалните мрежи.

Ето какво пише тя във Фейсбук:

Това е санитарният възел в 6 РУ-СДВР, в който водят задържаните. Имах достъп до него, но не, не бях задържана, спокойно.

Направих този клип, защото съм потресена от мизерията, на която умишлено се подлагат задържаните! Освен на мизерията, обърнете внимание и на липсващите врати. На това му се казва унижение! Злоупотреба с човешкото право да облекчиш биологичните си нужди на спокойствие, без полицаите да слухтят звуците, които издава организма ти, докато си по малка или голяма нужда!

Затворената врата е заключена! Няма да се учудя, ако тази тоалетна е предвидена за показване, в случай на проверка - такава проверка, каквато аз ще инициирам с жалба!

Може би не знаете, но ВСЕКИ ЗАДЪРЖАН ДО 24 ЧАСА ПО ЗМВР МОЖЕ ДА ОБЖАЛВА ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ, ИЗДАДЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72 ОТ ЗМВР, И ДА ИСКА ОТ СЪДА ДА Я ОТМЕНИ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. СРОКЪТ ЗА ТОВА Е ПРЕКЛУЗИВЕН, 14-ДНЕВЕН.

Мен, ако питате, не може, а ТРЯБВА. Често се случва издалият я служител на МВР да е вписал в заповедта само правните основания за задържането, не и фактическите такива. Разбира се, липсата на фактически основания в заповедта за задържането само по себе си не би довело до незаконосъобразност на същата, ако от останалите документи в преписката биха могли да се установят фактическите основания за издаване на акта.

Ако такива не бъдат установени, това означава, че заповедта е издадена в нарушение на чл.146, т.2, във вр. с чл.59, ал.1 от АПК - при липса на мотиви. Нарушението ще бъде съществено, защото ще доведе до невъзможност да се установи, поради наличие на какви факти и обстоятелства се е стигнало до необходимост от издаване на заповед за задържане, и районният съд ще отмени същата. Може да се окаже, че заповедта е издадена при неправилно приложение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона.

СЛЕД КАТО БЪДЕ ОТМЕНЕНА ПО СЪДЕБЕН РЕД ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ, НЕЗАКОННО ЗАДЪРЖАНИЯТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛУЧИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ТОВА ПО РЕДА НА ЗОДОВ. Обичайно съдът присъжда по 300 лв, но не е изключено задържаният да бъде общетен и с друг размер сума.

А ако сте били задържани в 6 РУ-СДВР, няма начин да не сте ходили и до WC, а да сте били принудени да се изхождате при тези обстоятелства, ще формира по-високо обезщетение.

Това ми напомя, че имам на производство такова НАХД, обаче парадокса в случая е, че клиентът ми е бил задържан по едно и също време на две основания - и със Заповед по чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, и с прокурорско постановление за задържане до 72 часа, при това издадено още преди да бъде задържан по ЗМВР.

 

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук