Министерство на земеделието и храните приканва всички земеделски стопани на едър рогат добитък, овце-майки и кози-майки в срок до 28 февруари 2009 г. да актуализират подадените от тях данни за животните, които стопанисват в Системата за идентификация на животните и регистъра на животновъдните обекти, поддържан от Националната ветеринарномедицинска служба, съобщиха от ведомството.
Актуализирането на данните е необходимо с оглед предстоящия избор на схемите за национални доплащания за животновъдството за 2009 г. Обръщаме внимание, че НВМС ще упражнява постоянен контрол за истинността на заявените данни. /БЛИЦ