Нови услуги за безработните. Бюрата по труда вече предлагат "Семеен трудов консултант" и "ментор след започване на работа". Услугите се предлагат от този месец в цялата страна и са безплатни за хората, регистрирани като безработни, съобщава bTV.

Ефектът от услугите беше тестван в две области – Монтана и Благоевград, преди да бъдат пуснати навсякъде.

За няколко месеца в осемте пилотни бюра – 70 души са ползвали ментори, а 140 – семееен трудов консултант.

Миналата година Иван, който е в инвалидна количка, започва работа в театъра в Кюстендил, като държавата субсидира мястото му. Театърът е достъпен за хора като него – с подвижна платформа изкачва етажите.

Като работник помага с оформянето на документи и отговаря за пропускателния режим. Харесва работата си.

"Защото си сред хора, друго общество, не си затворен само в дома, сред хора си", сподели Иван Иванов.

Той ползва ментор от Бюрото по труда, който периодично проверява дали се адаптира, има ли проблем с трудовата дисциплина, с колегите и с шефа си.

"Този период, първоначалният, при започване на работа се оказва много труден и е добре да знаят, че има на кого да разчитат”, заяви менторът на Иван Милена Димитрова.

Услугата се предоставя след съгласие и на работника, и на работодателя.

Продължава няколко месеца. Ментори се полагат и на младежи, за които работата е първа, и на дълготрайно безработни. Семеен трудов консултант се включва, в случай че в семейството има повече от един безработен.

"Пълнолетни деца в трудоспособна възраст или другия съпруг -  те не работят , но не са се обръщали и към Бюрото по труда, идеята е да се ангажират и тези хора да се включат в пазара на труда", обясни Ангел Ангелов от Агенцията по заетостта.

А Иван се надява да работи в театъра и след края на програмата, по която е нает.