Националният парк Минеря се намира 182 км от Коломбо в Северно централните равнини на Шри Ланка. Тук е гигантският резервоар за дъждовна вода на Полонарува. Като част от коридора на слоновете, който се свързва с парковете Каудула и Уасгомуа, Националният парк Минерия дава възможност да се наблюдават стада слонове през цялата година.
Периодът от май до октомври е най-добрият за посещение с оглед на голямото събиране на диви слонове. „Без багаж“ наемат специални за сафари джипове. Всеки джип е придружен от рейнджър. Оказва се, че Минерия е най-голямото известно място за среща на азиатския слон в света. 

През този период стада, наброяващи до 300 слона могат да бъдат наблюдавани в рамките на няколко квадратни километра. През август и септември всяка година по време на сухия сезон, дивите слонове от заобикалящата пустиня тръгват в търсене на храна и вода, и си правят път към бреговете на язовир Минерия. 

Национален парк е с площ от 8,889 дка. Тропическият мусонен климат предоставя средна годишна температура 27 градуса по Целзий.  Надморската височина е от 100 до 885 метра в горната част на връх Нилгала.

Растителността наоколо е от тропически сухи смесени вечнозелени гори, изоставени земеделски земи, пасища и влажни зони.  Откритите тревни терени са доминирани от многото видове малки храсти. 

Екипът приключенци нямат почти никаква видимост, а наоколо се разхождат 24 вида бозайници. Освен слонове, тук живеят леопарди, елени, диви биволи, диви свине и маймуни, индийски панголин, бодливо свинче и три вида мангусти. В Минерия живеят над 170 вида птици - водобегачи, дъждосвирци, плешив щъркел, калао, кълвачи и много ендемити.

Екипът на „Без багаж“ няма намерение да слизат от джиповете, особено след информацията, че наоколо се разхождат и 25 вида влечуги, включително гигантски тропически гущери - монитор, червеноуст гущер и индийски крокодил в близост до резервоара. 

Внезапно по черния път през джунглата застигат огромен мъжки слон. Джиповете карат след него на няколко метра разстояние. Животното е изключително красиво и всички го снимат, докато в миг слонът се обръща към натрапниците.

Никой не е подготвен за това, което ще последва. Слонът атакува…