По-добрият емоционален контрол е свързан с по-ниски нива на депресия и тревожност. Според новото изследване, ключът към здравословния емоционален контрол е да сте гъвкави. Хората с ниски нива на депресия и тревожност променят успешно стратегиита си за емоционален контрол в зависимост от това, дали ситуацията може да бъде обяснена.

“Нашите резултати предупреждават метода “една стратегия за всички случаи”, който може да е изкушаващ и особено на фона на предишни резултати, които препоръчват преоценката като стратегия за регулиране на емоционалния контрол,” обяснява д-р Ковал, един от водещите автори на изследването.

“Използването на една стратегия за регулиране на емоциите повече (или по-малко) във всички ситуации може да не доведе до най-добрите резултати, всъщност, контекстуално съобразеното регулиране на емоциие може да е по-здравословно.”

За целите на изследването учените са проследили участниците в продължение на седмица. Те са били помолени да опишат емоциите си и как ги управляват, както и колко контрол са имали над дадената ситуация.

Хората с най-добро психологическо здраве са сменяли стратегията си в зависимост от това колко контрол са имали над нея. 

Когато те са имали по-малко контрол над ситуацията, или не са могли да я променят, те са преоценявали ситуацията като преоценката е представлявала осмисляне на ситуацията по нов начин, като например ”бях отхвърлен, но поне опитах, може би следващия път ще бъда по-успешен.”

Но когато хората са имали повече контрол, или когато са можели да направят нещо за да променят ситуацията – те са мислили по различен начин.

“Ние открихме, че хората с по-добро ниво на живот увеличават използването на преоценка когато контекстът е ставал по-малко контролируем, докато хора с по-лошо ниво на живот показаха обратния модел.”

Причината преоценката да е лоша, когато имате контрол е, че ви спира да направите нещо за ситуацията.

“Когато ситуацията може директно да се промени преоценката може да подкопае адаптивната функция на емоциите в тяхното мотивиране на действията.”

Когато ситуацията може да бъде променена е по-добре да позволите вашите емоции да мотивират промяната, каквито и да са те, отколкото да се опитате да промените емоциите.

Когато ситуацията не може да бъде променена е по-добре да промените емоциите. 


Източник: psy blog, обекти.бг.