Протестите на малките производители на зелена енергия са неоснователни и неаргументирани. Това каза на брифинг министърът на енергетиката Теменужка Петкова след среща с представители на Съюза на европейските производители на зелена енергия, предаде „Фокус“.

„Съгласно параграф 18 беше променена цената във връзка с промяна в Закона на енергетиката. Тази промяна беше продиктувана от доклад от одитния орган на ЕК, който установи двойно финансиране на малките производители на възобновяема енергия - веднъж са финансирани от Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони и втори път чрез преференциална цена от бившата енергийна и водна комисия. Тя е определена така, че да възстанови пълния размер на инвестицията, 70% от нея е изградена чрез безвъзмездно финансиране“, припомни Петкова.

„Одитният орган на ЕК установи това двойно финансиране и в резултат на това бяха поискани препоръки към ДФ „Земеделие“ да бъдат предприети незабавни мерки, с цел ликвидиране на това двойни финансиране“, посочи тя. „Бяха предприети мерки и беше направена промяна в Закона за енергетиката и се въведе разпоредбата на параграф 18. По този начин ЕК преустанови действията си, свързани с налагане на финансова корекция. Това на практика даде възможност да бъде верифицирана програмата и да продължи напред“, допълни енергийният министър. „Последва жалба до Конституционния съд от група народни представители, които изложиха аргументи, че разпоредбата на параграф 18 е противоконституционна. Вследствие Конституционният съд произнесе свое решение, с което ясно изрази своето решение, че текстът от параграф 18 от Закона за енергетиката е абсолютно законосъобразен и не е налице никаква противоконституционост. Напротив по този начин се елиминира възможността от това двойно финансиране, които тези производители са ползвали няколко години“, добави министър Петкова.

Темата на днешната среша са зачестилите протести от страна на този тип производители на енергия. Интересно е защо точно сега, при положение, че тази промяна е факт от 2015 г. Нотифицирана е пред държавната помощ. От страна на ЕК има изпратено писмо към ДФ „Земеделие“, в което ЕК много ясно казва, че ако бъдат предприети от българските власти каквито и да е действия с промяна на този текст или неговата отмяна, следва незабавна процедура за налагане на финансови корекции“, изтъкна министър Петкова.

„Тази тема е абсолютно ясна. Много е интересно защо производителите сега протестират и казват, че ще фалират“, отбеляза енергийният министър. „Аз смятам, че тези протести са абсолютно неоснователни и неаргументирани, на среща на техните тези стоят много ясно аргументирани тези на ЕК и действия на българските власти, за да може да бъде разрешен този казус“, заяви тя.