Безшумните тестове на новата сиренно-оповестителна система на центъра на столицата днес бяха успешно тествани. Монтираните 44 електронни сирени, които осигуряват акустичното покритие на 20 кв. км. от централната част на столицата, показаха пълна функционалност, съобщиха от МИС.
Симулациите се проведоха от експерти на Министерството на извънредните ситуации, ГД „Гражданска защита” и консорциум „Хьорман СЕН”, които са изпълнители на проекта.
Сценарият включваше симулиране на сигнали за бедствия на територията на София - обгазяване в района на комбинат „Кремиковци” и силни ветрове. Бяха излъчени и тренировъчни съобщения, инструкции за евакуация и поведение на гражданите, последвани от сигнали „Отбой” и „Край на обявената тревога”.
Доизграждането на сиренната система продължава до осигуряване на пълно акустично покритие на града./БЛИЦ