Общо 27 планински спасители от Тетевен и Ловеч са тествани как преодоляват труднодостъпни терени в Тетевенския Балкан тези дни с цел да се прецени степента им на техническа подготовка в навечерието на зимния сезон. Контролните проверки се провели в каньона на р. Козница и по отвесни скали в близост до 15-метровия водопад Козница.
 Преди изпитанията всеки един от спасителите минал успешно медицински преглед. Мъжете издържали с отличие изпитите.
За по-малко от месец това е втората поред атестация на планински спасители от област Ловеч. На 20 и 21 септември в Троянския Балкан пък на сурова проверка били подложени троянския отряд планински спасители. Очевидци на занятието станали ръководителите им Диян Иванов и Петко Панамски, а упражненията били водени от инструкторите Марин Ив. Хитров и Марин М. Хитров. Троянците защитили славата си на едни от най-добрите професионалисти в този опасен занаят. Отлично се представили и съпътстващият ги д-р Тодор Шамов, и стажант-планинският спасител Христофор Данаджиев. Отрядът отделил време и за зимната подготовка на база "Бъзов дял", разположена над гр. Априлци на надморска височина 1400 м и състояща се от комплекс от две сгради с общ капацитет 180 места (масивна четириетажна постройка със 120 места и масивна триетажна с 60 места).
Според запознати у нас Планинската спасителна служба (ПСС), която е към състава на Българския Червен кръст, извършва своята оперативна работа с 600 действащи планински спасители разпределени в 33 спасителни отряди във всички по-големи планински селища. Те работят активно на терена до 55-годишна възраст, след което могат да останат членове на съответния спасителен отряд и да продължават да участват пълноценно в обществено-профилактичната дейност. Доброволният планински спасител участва в акции и през делнични, работни дни. Неговият работодател има основание да го освободи от работа, за да изпълни дълга си в планината на основание на параграф 1 от Заключителните разпоредби на Закона за Българския Червен кръст и чл. 157, ал. 1 от КТ. Той е единствен по своя спецстатут хуманитарен деятел и обществото му дължи голяма признателност. Подготвен е да работи продължително време в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, много често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в планините както със знания и умения за медицинска помощ, така и с много технически и планинарски сръчности.
В ПСС работят и 50 души платени планински спасители. Те заемат 31 работни места поради сменността в работата. Тези хора се подбират от редиците на доброволните спасители, отговарят на общите изисквания и критерии и участват ежедневно в оперативната работа. В общия състав на ПСС участват и 58 лекари доброволни планински спасители. Тяхната роля е изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към болничното заведение. Те участват активно и в медицинската подготовка на спасителите.
Планинските спасители изкарват двегодишен период на основно обучение, а на всеки 3 години те преминават през летни и зимни атестационни занятия, и чрез полагане на изпит презаверяват правоспособността си, съгласно Наредбата за атестациите в ПСС.
За проверка на оперативната готовност и състояние на отрядите ежегодно се провеждат републикански технически прегледи. Една година прегледът е зимен, на следващата - летен. Всички отряди участват с по един представителен екип от четирима спасители. Прегледът е комплексен и има характер на спасителна акция, като включва етапи за иориентиране и топография за достигане до пострадалия, и за оказване на долекарска помощ и транспорт на пострадалия в сложни теренни условия. /Гергана Димитрова, БЛИЦ