„6 от 49“: Числа – 1, 13, 14, 38, 48, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 3165,80 лв., 4 – 333 по 84,10 лв., 3 – 7042 по 6,40 лв. ДЖАКПОТ: 3 761 007, 69 лв.

„6 от 42“: Числа – 2, 5, 9, 15, 35, 36. Печалби: 6 – няма, 5 – 12 по 986,40 лв., 4 – 243 по 48,70 лв., 3 – 3794 по 4,50 лв. ДЖАКПОТ: 313 687,76 лв.

„5 от 35“: I теглене: 6, 9, 13, 27, 33. Печалби: 5 – 5 по 4908,30 лв., 4 – 168 по 190,50 лв., 3 – 6786 по 7,40 лв.; II теглене: 6, 7, 25, 31, 35. Печалби: 5 – 2 по 12 270,70 лв., 4 – 168 по 190,50 лв., 3 – 6786 по 7,40 лв.

„Тото джокер“: Позиция – 1, 4, 9; Цифри – 8, 7, 1. Печалби: 3 – 1 по 37 028,20 лв., 2 – 418 по 88,60 лв.
„Зодиак“: Числа – 14, 18, 31, 40, 49; Зодия 6 - дева. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5 000,00 лв., 4 – 2 по 500,00 лв., 3+1 – 14 по 100,00 лв., 3 – 104 по 10,00 лв., 2+1 – 231 по 5,00 лв., 1+1 – 1374 по 1,50 лв., 2 – 2448 по 0,80 лв., 1 – 2671 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000 лв.

„Рожден ден“: Година 16, месец 11, дата 4, ден 1. Печалби: I група – няма, II група –няма, III група – 3 по 131,60 лв., IV група – 2 по 123,30 лв., V група – 5 по 49,30 лв., VI група – 6 по 32,90 лв., VII група – 10 по 24,70 лв., VIII група – 27 по 7,30 лв., IX група – 60 по 4,90 лв., X група – 56 по 6,20 лв., XI група – 182 по 2,20 лв., XII група – 165 по 3,00 лв., XIII група – 479 по 2,20 лв., XIV група – 1240 по 1,40 лв. XV група – 2362 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 4 407,91 лв.