Минимум 100 точки на теста трябва да е изкарал всеки кандидат за чиновник, за да влезе в държавната администрация. Това става ясно от наредбата за конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, съобщава "Монитор".

Още през 2015 година бяха въведени два етапа на подбор за бъдещите чиновници – централизиран тест, който е задължителен за всички, и отделно препитване и интервю в съответното ведомство за успешно преминалите.

Преди две години въвеждането на двете цедки за желаещите да работят в администрацията беше отложено за октомври 2019-а. През това време бяха пускани няколко обществени поръчки – как да изглеждат самите тестове, какви точно компетенции да проверяват, самото им изработване.

Сега с наредбата се създава самият ред за провеждането на тестовете и вторият етап на подбор за пост в администрацията. Самите тестове ще се провеждат от Института за публична администрация (ИПА), ще са в три модула, а времето за решаване ще е точно два часа.

Нивото на трудност на задачите в модулите пък е съобразено с групата длъжности, за които се кандидатства – за експерти или за висши служители. Първо се проверява общата им компетентност, после какви познания имат в административната уредба, а накрая и компютърните им познания.

Сега от наредбата става ясно, че кандидатите с дислексия ще имат 20% повече време, за да се справят с решаването на задачите. Те обаче трябва да докажат с медицински документ, че имат подобно състояние. Квесторите пък задължително трябва да са минали тест за лоялност – т.нар. тест за интегритет.

Преди всяко препитване те ще трябва да попълват декларация за липса на конфликт на интереси с някои от кандидатите. Освен служители на ИПА те могат да бъдат и външни лица, с които институтът е сключил договор. В залите, където ще се провеждат централизираните тестове, 
може да има и камери, е записано в наредбата.

Всички, които са минали успешно теста, отиват на второ препитване в съответното ведомство. Там в зависимост от длъжността, за която се кандидатства, може отново да държат тест, писмена разработка или предлагане на концепция, като последните две работи ще се проверяват от изпитна комисия, а оценките ще са по 5-степенна скала.

Следващата стъпка е интервю, но до него стигат само онези кандидати, които на писмената си работа имат поне резултат 4.