Почина професор Борис Чендов, съобщи съпругата му. Той е логик, роден е през 1933 г.

Публикувал е главно на чужди езици, в трудни области на философията на науката като: логика на научното познание, философия на математиката и физиката, методология на математическото моделиране, теория на неопределеността и др., предаде БНТ.

За тези му разработки е признат за академик и е избран за почетен член на чужди академии. Работил е по покана на нобелиста И. Пригожин в Белгия с грант на ЕС, участвал е в редакционни бордове на научни списания, издавани в чужбина.

Поклон пред паметта му!