Българите са “особен вид славяни“, силно повлияни от средиземноморския генотип, твърди се мащабно проучване на антропо-генетичната идентичност на българския народ.
Проучването обхваща 855 българи и българо-мохамедани, като&nbsp; проби от кръвта им са били сравнени с тези на други популации.<br /> <br /> &ldquo;Целта на проекта беше съвременният българин да бъде позициониран къде стои спрямо останалите народи&ldquo;, обясни ръководителят на Катедрата по медицинска генетика на Медицинския университет в София проф. Драга Тончева, един от авторите на проучването.<br /> <br /> Директорът на Института по микробиология на БАН проф. Ангел Гълъбов коментира, че това е още едно доказателство, което отхвърля теорията за тюркския произход на българите. <br /> <br /> &ldquo;Точността на изследването дава същата сигурност, каквато тест за бащинство, така че категорично може да бъде отхвърлена теорията за тюркския произход на българите&ldquo;, заяви той.<br /> <br /> Интересно е, че за разлика от останалите славяни &ndash; руснаци, поляци, чехи и словаци, които са с много сходен генотип, българите са по-отдалечени от тях. Учените посочват, че от славяните най-много се доближаваме до поляци и хървати. Сърбите и македонците не са правили подобни изследвания.<br /> <br /> Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. &ldquo;Това е свързано с общите ни тракийски корени&ldquo;, обяснява си го Гълъбов.<br /> <br /> Той заяви, че българите са много далеч от турския генотип, въпреки че 500 години сме живели заедно и не може да се говори за генетично повлияване.<br /> <br /> Изследването показва още, че няма разлика в генетичната идентичност на българите в различните краища на страната. Проучването е публикувано в американско научно списание, а сега се чака и реакцията на историците.<br /> <br /> Предстоят нови проучвания, които да дадат информация за генотипа на някогашните обитатели по нашите земи и за това как сме се променили. Турският генотип е близък до този на египтяните и палестинците, от които ние сме също много отдалечени.<br /> <br /> Проектът &ldquo;Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ&rdquo;е финансиран от фонд &ldquo;Научни изследвания&rdquo;.<br /> <br />