"Никой в държавната енергетика не е невинен", заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 

Той обясни, че ЕСО (Енергийният системен оператор) направи свързване на пазара с Гърция преди да е направил такова свързване с Румъния, въпреки енергичната реакция на бизнеса.

"НЕК също не са невинни, защото те управляват на практика американските централи и те казват коя колко да работи. В момент, когато има макар и малко повишено търсене, виждаме, че тези централи не са натоварени.

Основните упреци в нашата жалба са към ТЕЦ "Марица-изток 2", защото той работеше за тези 10 дни с два енергоблока от 8. Акциите бяха такива, при които той прави добри печалби. ТЕЦ-ът, който е натрупал над милиард лева загуби, не иска да спечели, кой знае защо, предпоставяйки качването на цената с бездействие, от което печелят други.

Кои са тези други? Дали го правят от глупост, или в сговор - за това трябва службите да се произнесат и КЕВР. Резултатът е един и същ - загуба на конкурентоспособност на българската индустрия, затваряне на предприятия, трупане на загуби, постепенно прехвърляне на високите цени върху цените на основните продукти и ръст на инфлацията. 

През последния месец имаме 3% инфлация", обясни Велев.

Според него има откровени манипулации на енергийната борса с оферти, които се предлагат, за да вдигнат кривата на търсене, така че равновесната точка на цената да се постигне на много по-високо равнище:

"Как ви звучи оферта: "Купувам електроенергия на цена над 600 лева". Очевидно това е оферта за манипулиране на борсата и затова ние сезирахме службите, защото това е престъпно деяние и то се наказва много сериозно". 

Проблемите в сектора, свързани с Водноелектрическите централи, използването на водния ресурс на страната и пътят за плавното разрешаване на тези проблеми - ще е един от акцентите на пресконференция, на която ще бъде представено становището на асоциация "Хидроенергия" по повод на проекта на постановление на министерския съвет за изменение на наредбата за ползване на повърхностните води.

Асоциация "Хидроенергия" се опитва да провокира публичен дебат по темата. Наличието на стабилна и адекватна регулаторна рамка е ключово за нормалното функциониране на централите и осигуряване на поносима и конкурентна цената на тока, казват от асоциация "Хидроенергия", която е член на Асоциацията на индустриалния капитал.

Според тях ВЕЦ са най-големият източник на възобновяема енергия в света спестяват парникови газове и намаляват глобалните емисии от изкопаеми горива. ВЕЦ е гръбнакът на енергия от възобновяеми източници в България. ВЕЦ произвеждат евтина, екологично чиста енергия, която не замърсява околната среда.