Изплащането на пенсии за инвалидност, добавки за чужда помощ, социални помощи и финансова подкрепа за хора с увреждания с изтекъл срок на ТЕЛК решения ще бъде възобновено служебно от Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане през март.

Право на това ще имат хората, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване най-малко три месеца преди изтичане на срока на експертното си решение и не са успели да се явят на ТЕЛК навреме поради забавяне в медицинската експертиза.

Плащанията за месец февруари ще бъдат преведени след 15-ти март, съобразно получените от Министерството на здравеопазването списъци за правоимащите хора.

Информацията за правоимащите ще бъде подавана от Министерството на здравеопазването до Националния осигурителен институт и Агенция "Социално подпомагане " всеки месец до 20-то число. Не е необходимо хората да я декларират пред институциите.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук