По заповед на министъра на вътрешните работи Пламен Узунов са изготвени информационни писма с името и координатите на районния инспектор, контактите с дежурните части на районните управления в ОДМВР-Пазарджик, на дирекциите "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност".
Тези писма се разлепват на входните врати на жилищните блокове, кооперация, връчват се на живущите във вилните зони на градовете и селата от област Пазарджик, за да може информацията да стигне до гражданите.

Целта е хората да знаят към кого да се обърнат при евентуален проблем или извършено криминално деяние и да се установи бърз контакт с органите на реда. Кампанията е в изпълнение на поставената цел от ръководството на МВР да се възстанови връзката между полицейските инспектори и гражданите.