Около една десета от електронните уредите, монтирани върху радиаторите на столичните абонати на парното, все още не са подменени с нови, отчитат от топлинните счетоводители.

Въпросните датчици бяха сложени върху радиаторите в началото на века, когато започна въвеждането на дяловото разпределение, целящо хората да плащат колкото топлинна енергия консумират. Сега на много от въпросните уреди им е изтекъл срокът на експлоатация и топлинните счетоводители предупреждават абонатите, че спрат ли машинките да работят то изчисляването ще става върху прогнозна консумация на парно от миналия сезон.

Скоро след въвеждането на дяловото разпределение се оказа, че в сгради, където повечето от апартаментите са необитаеми сметките на ползващите парно се надуват. В жилищни кооперации с ползване близко или над проектната мощност на абонатната станция, цената на единица показание от топлинен разпределител е с по-ниска стойност от сгради с малко ползване. Разликата може да достигне 50%.. При изчисляването на сградната инсталация ситуацията е сходна, уточняват от един от топлинните счетоводители.

От друга голяма фирма за дялово разпределение пък не са правили подобен детайлен анализ, но след края на всеки отоплителен сезон дават на топлофикационното дружество информация за сградите, за които е регистрирана енергия за отопление, по-ниска от енергия за сградна инсталация и в които инсталираната мощност на отоплителните тела е по-малко от половината от проектната мощност. В София за това дружество те били само 28 сгради.
От топлинните счетоводители отчитат още, че абонатите неосигурили достъп за отчитане на уредите след края на сезона непрекъснато намалява. През тази изравнителна кампания делът им е от 2 до 4 на сто от всички, което е с 1-2% по-малко от миналата година.

Една от причините за намаляване на броя на неотчетените абонати е и все по-широкото прилагане на уреди с дистанционно отчитане.
Това лято заради оспорване на сметки или неосигурен достъп е била направена корекция на около 24% от първоначално изпратените изравнителни сметки, което е с 2 на сто по-малко, отколкото през миналата година, отчитат още топлинните счетоводители. От тези фирми, опериращи в София, отказаха да назоват каква е сумата на най-голямата изравнителна сметка след реален отчет. Те изразиха опасения, че информацията по този въпрос може да предизвика неправилни асоциации сред абонатите.

Досега най-голямата изравнителна сметка за доплащане е за имоти, в които са констатирани манипулации или където е ползвана топлина, а преди това те са били празни. Аналогично, голямо връщане имало там, където се прекратява ползването в новия сезон, и клиентите не ни уведомяват, за да се промени прогнозното начисление във фактурите.

Съгласно закона, водомерите подлежат на подмяна или на метрологична проверка в лаборатория на десетата година от поставянето им.