„Витоша ски” АД счита, че излязлата информация в медиите за незаконна дейност в Природен парк „Витоша” са неоснователни и ги намира за преднамерена атака, съобщават от дружеството.
Всички дейности, извършвани от „Витоша Ски”, са в съответствие със закона и с плана за управление на ПП „Витоша”, който допуска през летния сезон прочистване, подравняване и косене на пистите. Дружеството е готово да предостави всички получени разрешителни за извършвани дейности, издадени на фирмата от компетентните органи, се казва още в съобщението.

„Витоша ски” АД е получила разрешително от ПП „Витоша” за раздробяване и разчистване на 19 камъка в района по връх Малък Резен. За раздробяване на камъните се използва метод, работещ с въглероден двуокис, съобразен с условията за безопасност на флората и фауната в територията. Фирмата, подизпълнител на раздробяването, има лиценз за извършване на дейността. Пренасянето на скалните отломки, наложено от директора на ПП „Витоша” – Тома Белев се извършва от тежкотоварни машини, казват още от дружеството. /БЛИЦ