5600 души е недокомплектът в Българската армия. Това каза на брифинг началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, във връзка с кадровия недостиг в Българската армия
Като основна причина за недостига на кадри в армията той посочи материално-техническото осигуряване, екипировката, снаряжението и размера на заплащането. Брифингът се проведе след конференцията, на която бе направен Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през учебната 2016 г, информира "Фокус".

„Военнослужещите от Българската армия, въпреки ограничените материални и финансови ресурси, както и в условията на значително намален състав, успяха да проведат успешна подготовка и да достигнат до последните нива на оперативните способности”, заяви вицеадмирал Ефтимов и поясни, че през годината са проведени над 250 учения. Той даде положителна оценка за участието на българските военнослужещи в преодоляването на последиците от различни природни бедствия и оказване на помощ на населението.

„Общо в дейностите по оказване на помощ на населението, държавните структури и обществени организации взеха участие повече от 1300 военнослужещи и цивилни служители, с повече от 130 единици техника”, коментира вицеадмирал Ефтимов. На преден план той изведе и ролята на Българската армия по охраната на българската граница, където за 2016 година са участвали повече над 6 000 военнослужещи. 

Като заключение вицеадмирал Ефтимов подчерта, че въпреки всички проблеми, армията ни запазва своята боеспособност и е в състояние да гарантира националния ни суверенитет.