В Писмо до БЛИЦ Владимир Каролев даде яснота за ситуацията около него. Ето какво написа той.

"Първото е, че в нарушение на Заповед на Министъра на Здравеопазването съм преминал през КПП Ярема. Според тази заповед “неотложно пътуване” е пътуване, свързано с полагане на труд.

Документът удостоверяващ спазването от моя страна на тази заповед е свален от сайта на МВР и надлежно попълнен и оформен, бе представен от мен на длъжностните лица на пропускателния пункт, които след щателен преглед на декларацията ми позволиха да продължа пътуването.

Второто обвинение е, че чрез пост във Фейсбук съм изразил лично мнение, че въведената мярка е неефективна, тъй като с правилно попълнена декларация всеки може да напусне София (което хиляди работещи хора правят всеки ден), като по този начин съм подал заблуждаващи знаци за тревога.

Останалите обстоятелства подробно описани в прессъобщението на СРП и отразени в десетки традиционни и онлайн медии не фигурират в предяваните ми две обвинения, посочени по-горе и следователно не отговарят на обективната действителност.

Твърдението на СГП, че “Служител на СДВР е осъществил връзка чрез мобилен телефон с лицето, като при проведения разговор е установено, че същото се намира на територията на гр. Разлог и категорично отказва да се яви пред органите на МВР” също не отговаря на фактите.

Проведох разговор с човек, който се представи, че е от сектор Разследване в СДВР. Казах истината - че съм в собствен апартамент в комплекс 3 Планини и че в Разлог може да ме разпитат. Точно това и се случи след около 3 часа.

Няма да коментирам повече повдигнатите срещу мен две обвинения докато не приключат всички правно-процесуални действия по случая."